artykuł nr 51

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego dot. aukcji ustnej na sprzedaż drewna o łącznej masie 70,17 m3 - sortyment opałowy liściasty/iglasty stanowiącego własność Skarbu Państwa.

artykuł nr 52

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki 489 z działkami 488, 1588, 1589 obr. Adamów gm. Kłomnice

artykuł nr 53

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Lucjana Glajznera, (s. Władysława i Heleny), że podjęte zostało z urzędu zawieszone postanowieniem Starosty Częstochowskiego 16.11.2017 r., nr GN.683.231.2016.MO postępowanie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego położoną w obrębie Młynek, gmina Poczesna, oznaczoną jako działka nr 11/4 o pow. 0,0087 ha.

artykuł nr 54

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Władysława Krzyżańskiego, (s. Feliksa, Heleny), że podjęte zostało z urzędu zawieszone postanowieniem Starosty Częstochowskiego z dnia 08.01.2018 r., nr GN.683.174.2017.JW postępowanie, dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Adamów, gmina Kłomnice, oznaczoną jako działki nr nr 1564/1 k.m. 1 o pow. 0,0010 ha 1269/1 k.m. 1 o pow. 0,0021 ha.

artykuł nr 55

KONKURS ofert na demontaż pojazdów usuniętych z dróg