artykuł nr 61

Obwieszczenie Starosty Powiatu Częstochowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Poczesna - 42-262 Poczesna, ul. Wolności 2 - reprezentowanej przez Wójta Gminy P. Krzysztofa Ujmę, w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego, 8 przepompowni ścieków wraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Słowik, Korwinów, Nowa Wieś, cz. Poczesnej i cz. Wrzosowej, gmina Poczesna - zadanie I i zadanie II.ZADANIE I - do realizacji w obrębie ewid. 00015 Wrzosowa na działkach nr ewid.: 1125/3; 408/1; 408/2; 410; 412; 407; 294/2; 293; 350/1; 292; 1095/14; 1096/1; 1095/13; 1095/11; 1096/2; 1126/3; 1098; 1099; 1126/2; 1111/10; 1114/10; 1114/18; 1114/26; 1115/8; 1124/5; 1111/5; 1127/1; 1109/1; 1110/3, w obrębie ewid. 0013 Słowik na działkach nr ewid.: 265; 264/1; 264/2; 275/2; 266; 470; 359/2; 359/1; 267; 269; 267/1, w obrębie ewid. 0007 Korwinów na działkach nr ewid.: 83; 3/11; 158/1; 158/19; 82/1; 82/2; 142/22; 142/5; 142/28; 88/1; 88/2; 58; 57/2; 30/1; 89; 32/5; 34/10; 34/9; 84/1; 84/3; 13/47; 13/48; 13/23; 24/12; 24/13; 87; 13/75; 13/60; 13/50; 13/64ZADANIE II - do realizacji w obrębie ewid.: 0011 Nowa Wieś na działkach nr ewid.: 430; 422/2; 322/2; 325/3; 202/2; 199; 202/4; 305/4; 306; 307; 433/1; 324/1; 325/2; 432; 399; 341/3; 341/4; 341/2; 340; 342/2; 323/4; 419; 420; 423/5; 325/4; 326; 104/3; 104/5; 344/1; 423/6; 421/2; 201/3; 343/2, w obrębie ewid. 0015 Wrzosowa na działkach nr ewid.: 1129/3; 1074/10; 1074/12; 1076/4; 1074/8; 1075/4; 1076/4, w obrębie ewid.: 0013 Słowik na działkach nr ewid.: 613; 470; 266; 617; 614; 473; 472; 618/6; 503; 35; 436, w obrębie ewid. 0007 Korwinów na działkach nr ewid.: 86; 84/3; 85; 68/17; 63/5; 146; 68/2; 93/1; 94/1; 94/2; 93/2; 144; 112/2; 111/1; 157; 92/8; 92/7; 143; 84/2; 83; 142/30; 142/28; 142/20; 63/4; 70/44, w obrębie ewid. 0012 Poczesna na działkach nr ewid.: 653; 652/2; 658.

artykuł nr 62

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcia granic nieruchomości do podziału dla działki numer 7098 położonej w obrębie Koniecpol z działką numer 1946 położonej w obrębie Drochlin

artykuł nr 63

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz przyjęcia granic nieruchomości do podziału dla działek nr : 216, 1579, 395, 220, 285, 464, 215, 223, 405/2, 499/2, 500, 410/1, 410/2, 1557, 307, 396/2, 489, 463, 306, 288, 467, 468, 224, 216, 405/2, 499/2 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Nowy Broniszew i Stary Broniszew gm. Mykanów

artykuł nr 64

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic dla działek nr : 1163, 1164, 1165 położonych w obrębie ewidencyjnym Cykarzew Północny gm. Mykanów

artykuł nr 65

Obwieszczenie zawiadamiające spadkobierców zmarłej Lidii Łuszczyńskiej o wszczęciu postępowania, w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mstów, obręb Srocko, oznaczoną jako działka nr 163/6 k.m. 2 o pow. 0,0227 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Mstów.