artykuł nr 81

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 29 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Zrębice I, gmina Olsztyn

artykuł nr 82

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic w związku z realizacja umowy dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Baby, Jacków i Widzówek gmina Kruszyna

artykuł nr 83

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych nr: 34, 214, 223 z działkami sąsiednimi , położonymi w obrębie ewidencyjnym Cudków.

artykuł nr 84

wykaz najmu w drodze bezprzetargowej powierzchni w budynku Zespołu Szkół w Koniecpolu na umieszczenie automatu sprzedającego zdrowe produkty żywnościowe

artykuł nr 85

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegających podziałowiobręb Zaróg, gm. Koniecpoldziałki numer: 81, 79, 76, 70,69,68,1,35,34,14;obręb Rudniki Kolonia, gm. Koniecpoldziałki numer: 63/2, 67, 75, 60;obręb Dąbrowa, gm. Koniecpoldziałki numer 38, 37, 33, 31, 30, 29, 27, 21, 8, 3;obręb Kuźnica Grodziska, gm. Koniecpoldziałki numer: 1334, 1327, 1288, 1286, 1282, 1280, 1474, 1476, 1494, 893, 892, 837, 838/2, 1167/1, 830/8, 830/7, 1160, 1161, 1167/2, 1469, 1434, 1468, 1467, 1465, 1436, 1432, 1421, 1182, 1183, 1120, 966/3, 1276, 1279, 1168, 897, 1337, 1144, 889, 1341, 1544, 1344, 1545, 887, 1339, 876/3, 1419, 1357, 1385, 1396, 1420, 1421, 1432; obręb Załęże, gm. Koniecpoldziałka numer 283.