artykuł nr 91

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie wydania decyzji udzielającej P. Konradowi Mielczarkowi pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Widzówki i ich pobór na potrzeby obiektu stawowego „Kuźnica” w m. Widzówek gm. Kruszyna.

artykuł nr 92

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Turzyn jako działki nr: 81, 82, 84, 85.

artykuł nr 93

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kuźnica Grodziska jako działki nr: 779/1, 810/2, 1051/1, 783/1, 1082/1, 829/1, 829/3, 830/2.

artykuł nr 94

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr : 9,25,52/2 z działkami sąsiednimi nr : 27, 324, 20, 322 położonymi w obrębie ewidencyjnym Piaski, gm. Koniecpol

artykuł nr 95

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 257 z działka nr 252 położonymi w obrębie Nieznanice gm. Kłomnice