artykuł nr 1

Petycja w sprawie uruchomienia szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dorosłych

artykuł nr 2

Petycja w sprawie wprowadzenia na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1028 S i 1024 S w miejscowości Skrzydlów rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego