artykuł nr 1

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Starosta, Wicestarosta, etatowi Członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz wyznaczone przez Starostę osoby przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków w siedzibie Starostwa przy ul. Jana III Sobieskiego 9, codziennie w godzinach pracy.

W każdą środę (oprócz świąt) Starosta lub wyznaczona przez niego osoba przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach 15.00 – 16.00.

Członek Zarządu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 8, w każdy wtorek (oprócz świąt) w godz. 15.00 – 16.00.