artykuł nr 61

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 423/2 z działkami sąsiednimi, położonymi w obrębie ewidencyjnym Osiny gm. Kamienica Polska

artykuł nr 62

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działek nr: 169, 205, 245 obręb Zagórze z działkami sąsiednimi.

artykuł nr 63

Ogłoszenie o naborze wniosków ws. przyznania dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych w 2024 roku

artykuł nr 64

Wykaz nieruchomości zasobu Skarbu Państwa do zbycia w drodze przetargu ograniczonego

artykuł nr 65

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 303 i 2670 z działkami sąsiednimi , obręb Koniecpol gmina Koniecpol Miasto.