artykuł nr 11

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w m. Aleksandria I gm. Konopiska.

artykuł nr 12

Obwieszczenie zawiadamiające pana Kamila Kozieł (s. Elżbiety i Andrzeja), że w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość, położoną w obrębie Biskupice, jedn. ewidencyjna Olsztyn, oznaczoną jako działki nr 363/9 została wydana przez Starostę Częstochowskiego decyzja z dnia 09.02.2024 r., nr GN.683.50.2023.MB o umorzeniu postępowania.

artykuł nr 13

Obwieszczenie zawiadamiające pana Daniela Kozieł (s. Elżbiety i Andrzeja), że w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość, położoną w obrębie Biskupice, jedn. ewidencyjna Olsztyn, oznaczoną jako działki nr 363/9 została wydana przez Starostę Częstochowskiego decyzja z dnia 09.02.2024 r., nr GN.683.50.2023.MB o umorzeniu postępowania.

artykuł nr 14

Obwieszczenie zawiadamiające panią Klaudię Kozieł (c. Elżbiety i Andrzeja) że w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość, położoną w obrębie Biskupice, jedn. ewidencyjna Olsztyn, oznaczoną jako działki nr 363/9 została wydana przez Starostę Częstochowskiego decyzja z dnia 09.02.2024 r., nr GN.683.50.2023.MB o umorzeniu postępowania.

artykuł nr 15

Obwieszczenie zawiadamiające panią Izabelę Wójcik (c. Elżbiety i Andrzeja) że w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość, położoną w obrębie Biskupice, jedn. ewidencyjna Olsztyn, oznaczoną jako działki nr 363/9 została wydana przez Starostę Częstochowskiego decyzja z dnia 09.02.2024 r., nr GN.683.50.2023.MB o umorzeniu postępowania.