artykuł nr 21

Obwieszczenie dot. zawiadomienia Wojciecha Wójcika (s. Stanisława i Ireny), że w prowadzonym przez Starostę Częstochowskiego postępowaniu w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Marianka Rędzińska, gm. Rędziny, oznaczoną jako działki nr 2/1 k.m. 1 i 44/1 k.m. 1, wydana została decyzja Nr GN.683.47.2012.MN z dnia 23.05.2024 r. umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania, na rzecz Władysławy Sendal, Danuty Sendal, Alicji Jelonek, Sławomira Wójcika, Wojciecha Wójcika za ww. nieruchomość.

artykuł nr 22

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Stanisława Wójcika (s. Romana i Felicji), że w prowadzonym przez Starostę Częstochowskiego postępowaniu w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Marianka Rędzińska, gm. Rędziny, oznaczoną jako działki nr 2/1 k.m. 1 i 44/1 k.m. 1, wydana została decyzja Nr GN.683.47.2012.MN z dnia 23.05.2024 r. umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania, na rzecz Władysławy Sendal, Danuty Sendal, Alicji Jelonek, Sławomira Wójcika, Wojciecha Wójcika za ww. nieruchomość.

artykuł nr 23

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Jana Sendala (s. Józefata i Emilii), że w prowadzonym przez Starostę Częstochowskiego postępowaniu w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Marianka Rędzińska, gm. Rędziny, oznaczoną jako działki nr 2/1 k.m. 1 i 44/1 k.m. 1, wydana została decyzja Nr GN.683.47.2012.MN z dnia 23.05.2024 r. umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania, na rzecz Władysławy Sendal, Danuty Sendal, Alicji Jelonek, Sławomira Wójcika, Wojciecha Wójcika za ww. nieruchomość.

artykuł nr 24

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Jacentego Sendala (s. Józefata i Emilii), że w prowadzonym przez Starostę Częstochowskiego postępowaniu w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Marianka Rędzińska, gm. Rędziny, oznaczoną jako działki nr 2/1 k.m. 1 i 44/1 k.m. 1, wydana została decyzja Nr GN.683.47.2012.MN z dnia 23.05.2024 r. umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania, na rzecz Władysławy Sendal, Danuty Sendal, Alicji Jelonek, Sławomira Wójcika, Wojciecha Wójcika za ww. nieruchomość.

artykuł nr 25

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Grzegorza Sendala (s. Józefata i Emilii), że w prowadzonym przez Starostę Częstochowskiego postępowaniu w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Marianka Rędzińska, gm. Rędziny, oznaczoną jako działki nr 2/1 k.m. 1 i 44/1 k.m. 1, wydana została decyzja Nr GN.683.47.2012.MN z dnia 23.05.2024 r. umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania, na rzecz Władysławy Sendal, Danuty Sendal, Alicji Jelonek, Sławomira Wójcika, Wojciecha Wójcika za ww. nieruchomość.