artykuł nr 31

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Grzegorza Sendala (s. Józefata i Emilii), że w prowadzonym przez Starostę Częstochowskiego postępowaniu w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Marianka Rędzińska, gm. Rędziny, oznaczoną jako działki nr 2/1 k.m. 1 i 44/1 k.m. 1, wydana została decyzja Nr GN.683.47.2012.MN z dnia 23.05.2024 r. umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania, na rzecz Władysławy Sendal, Danuty Sendal, Alicji Jelonek, Sławomira Wójcika, Wojciecha Wójcika za ww. nieruchomość.

artykuł nr 32

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Adama Sendala (s. Józefata i Emilii), że w prowadzonym przez Starostę Częstochowskiego postępowaniu w sprawie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Marianka Rędzińska, gm. Rędziny, oznaczoną jako działki nr 2/1 k.m. 1 i 44/1 k.m. 1, wydana została decyzja Nr GN.683.47.2012.MN z dnia 23.05.2024 r. umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania, na rzecz Władysławy Sendal, Danuty Sendal, Alicji Jelonek, Sławomira Wójcika, Wojciecha Wójcika za ww. nieruchomość.

artykuł nr 33

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Miasta i Gminy Koniecpol, położoną w obrębie Koniecpol jedn. ewid. Koniecpol Miasto, oznaczoną jako działka nr 1595/1 k.m. 29 o pow. 0,0039 ha.

artykuł nr 34

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Miasta i Gminy Koniecpol, położoną w obrębie Koniecpol jedn. ewid. Koniecpol Miasto, oznaczoną jako działka nr 2610/1 k.m. 24 o pow. 0,0072 ha.

artykuł nr 35

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Miasta i Gminy Koniecpol, położoną w obrębie Koniecpol jedn. ewid. Koniecpol Miasto, oznaczoną jako działka nr 1284/1 k.m. 24 o pow. 0,0058 ha.