artykuł nr 1

Uchwała nr XIX/177/2004 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XII/92/2004 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na rok 2004

artykuł nr 3

Uchwała Nr XV/136/2004 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na rok 2004

artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII/164/2004 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XII/93/2004 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok.