artykuł nr 1

Uchwała Nr 32/2015 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2015 rokuw sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowejna 2015 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr 33 /2015 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2015 rokuw sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na 2015 rok.