artykuł nr 1

Uchwała Nr 224 /2016 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2016 rokuw sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowejna 2016 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr 223 /2016 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na 2016 rok. Edycja