artykuł nr 1

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłużonym przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

artykuł nr 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2018 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

artykuł nr 4

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

artykuł nr 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za I półrocze 2018