artykuł nr 1

Uchwała Nr 702/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 701/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.