artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Powiatu Częstochowskiego za 2021 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Częstochowie za 2021 rok

artykuł nr 3

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres IV kwartału 2021r.

artykuł nr 4

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31.12.2021r.

artykuł nr 5

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres do dnia 31.12.2021r.