artykuł nr 1

Uchwała Nr 736/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr 735/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2022 rok