artykuł nr 1

Wydawanie praw jazdy i zatrzymane prawa jazdy

 

 

Kierownik Oddziału Praw Jazdy i Transportu:

Mariusz Jarosz 

pokój 38, tel. 34/32-29-164

 

 

WYDAWANIE PRAW JAZDY

pokój 35, tel. 34/32-29-163 

Dorota Kwasek - gł. specjalista

Anna Starczewska - gł. specjalista (poniedziałek, środa, pozostałe dni Oddział Koniecpol)

Martyna Skorupa - gł. specjalista

Magdalena Dąbrowska - pomoc administracyjna

 

ZATRZYMANE PRAWA JAZDY

pokój 38, tel. 34/32-29-162

Agata Badora - gł. specjalista

Edyta Dworakowska - pomoc administracyjna

 

 

Sprawdź status swojej sprawy następująco :

www.pwpw.pl ------- zakładka "STREFA WIEDZY"-------"SPRAWDŹ STATUS WYKONANIA DOKUMENTU" ------"PRAWO JAZDY" ------ wpisując PESEL lub datę urodzenia lub numer PKK oraz imię, nazwisko