artykuł nr 1

Wymiana karty motorowerowej na kat. AM

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy * w załączeniu na samym dole.

 

II. Wymagane załączniki:

 1. Kserokopia karty motorowerowej;
 2. Zgoda rodzica na wydanie prawa jazdy z kat. AM (dla osób poniżej 18 roku życia);
 3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców.

 

III. Dokumenty do wglądu:

 1. Dokument tożsamości.

 

IV. Opłaty:

 1. Opłata za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł 
 2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę za wydanie dokumentu  należy uiścić gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie - BGŻ S.A. O/Cz-wa   41 2030 0045 1110 0000 0185 1970;

W przypadku przelewu bankowego w tytule należy podać: IMIĘ I NAZWISKO oraz DATĘ URODZENIA.

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie

bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

V. Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi.

 

VI. Termin załatwiania sprawy:

 1. Do miesiąca od daty wpływu dokumentów.

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 39.

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

 

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

IX. Tryb odwoławczy:

 1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

X. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK

 

XI. Uwagi:

 1. BRAK