artykuł nr 1

Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Karta informacyjna

 

Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

I. Podstawa Prawna

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.);

   

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.  zm.);

   

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz  szczególnych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 , poz. 114, z późn. zm.)

   

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.(Dz. U. z 1998r. Nr 160, poz.1074 z późn. zm)

   

II. Wymagane wnioski

 

 • wniosek o zapewnienie kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

   

III. Wymagane załączniki

 

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

   

IV. Dokumenty do wglądu

 

 • brak

   

V. Opłaty*

 

 • nie pobierane

   

VI. Termin załatwienia sprawy

 

 • wg art. 35 KPA

   

VII. Miejsce załatwienia sprawy

 

 • ul. Sobieskiego 9 pokój 129

   

 • tel.: (034) 322 91 07 tel/fax: (034) 322 91 23  

   

VIII. Jednostka odpowiedzialna

 

 • Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu,

   

 e-mail: a.danielewska@czestochowa.powiat.pl

 

IX. Tryb odwoławczy

 

 •  brak