artykuł nr 1

Wydział Finansowy

 

Skarbnik Powiatu:
Agata Osadnik-Trzepizur
tel. 034 3229 130   pokój 228


Kierownik referatu:
Ewa Jura
tel. 034 3229 134  pokój 207

 

e-mail Wydziału: finanse@czestochowa.powiat.pl

Zakres działalności:

Wydział realizuje zadania w zakresie:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa

- sprawozdawczość budżetowa powiatu

- planowanie budżetu powiatu, zmiany planów

- obsługa finansowo-księgowa Starostwa Powiatowego

- obsługa finansowa FŚS

- obsługa finansowa sum depozytowych

- obsługa finansowo-księgowa projektów unijnych

-  wprowadzanie informacji do BIP w zakresie spraw finansowych

- obsługa finansowo-księgowa dochodów powiatu

- obsługa finansowo-księgowa budżetu powiatu

- rozliczenia w zakresie podatku VAT

- komórka płac i podatków

- obsługa kasy Starostwa Powiatowego

 

pok. nr 227, tel. 34-3229-104

Skarbnik Powiatu

Agata Osadnik-Trzepizur  - Skarbnik Powiatu

 

pok. nr 207 – Kierownik Referatu, tel. 34-3229-134

Ewa Jura – kierownik referatu

- obsługa finansowo-księgowa Starostwa Powiatowego

 

pok. nr 228, Sekretariat Wydziału FN, tel. 34-3229-190

Małgorzata Sobel – inspektor

Sylwia Pidzik - pomoc administracyjna

- obsługa sekretariatu

- obsługa bankowości elektronicznej

- ewidencja majątkowa

 

pok. nr 229, tel. 34-3229-131

Małgorzata Krajewska- główny specjalista

Wioleta Figzał – główny specjalista

- płace Starostwa Powiatowego,

-rozliczanie podatków i składek,

-zaświadczenia dotyczące płac pracowników Starostwa i ZOZ Blachownia

 

pok. nr 208, tel. 34-3229-130

Anita Zalejska- Gorgól – główny specjalista

- obsługa finansowo-księgowa budżetu powiatu (Organu),

-obsługa finansowo- księgowa sum depozytowych

 Monika Kaniowska – główny specjalista

- księgowość projektów unijnych

- księgowość Funduszu Świadczeń Socjalnych

 - sprawozdawczość zbiorcza budżetu powiatu

 - rozliczanie dotacji udzielonych przez powiat

 

pok. nr 226, tel. 34-3229-135

Katarzyna Deska- główny specjalista

- księgowość dochodów Skarbu Państwa

- rozliczenia w zakresie podatku VAT

Angelika Operacz – główny specjalista

- obsługa finansowo-księgowa dochodów Starostwa Powiatowego

 

pok. nr 225, tel. 34-3229-133

Agnieszka Kielan – główny specjalista
Małgorzata Musiał- inspektor

- planowanie i analiza wykonania budżetu powiatu,

- wprowadzanie informacji do BIP w zakresie spraw finansowych

Sylwia Janik – główny specjalista

- plany finansowe budżetu powiatu

- zmiany budżetu

 

pok. nr 216, tel. 34-3229-117

Dominika Kitlińska - podinspektor

- analiza dotacji

- tytuły wykonawcze

- konta pozabilansowe

 

pok. nr 6, tel. 34-3229-132

Agnieszka Biedroń – kasjer

Grażyna Taczkowska- kasjer

- obsługa kasy

- archiwizacja dokumentów

 

 

 

Dostępne podkategorie:
Kasa starostwa