artykuł nr 1

Licencja przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna)

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

I. Wymagane załączniki:

 1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym;
 2. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem drogowym;
 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o niekaralności;
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków finansowych zapewniających podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro.

 

III. Opłaty:

 

 1. Opłata za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

a) na 15 lat: 800,00 zł,

b) na 30 lat: 900,00 zł,

c) na 50 lat: 1000,00 zł.

Opłaty  należy uiszczać gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie

  41 2030 0045 1110 0000 0185 1970.

 

IV. Dokumenty do wglądu:

 1. Oryginały przedłożonych dokumentów.

 

V. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z przepisami wykonawczymi

 

VI. Termin załatwiania sprawy:

 1. 30 dni

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 38a.

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

 

 1. Wydział Komunikacji, e-mail:komunikacja@czestochowa.powiat.pl
 2. Transport drogowy, e-mail:transport@czestochowa.powiat.pl

 

IX. Tryb odwoławczy:

 1.  Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

X. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK

 

XI. Uwagi:

 1. BRAK