artykuł nr 1

Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego

Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego

 

 I. Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855  z późn.  zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.  zm.);

 

 II. Wymagane wnioski

Pismo informujące starostę o założeniu stowarzyszenia zwykłego, które powinno zawierać: nazwę stowarzyszenia, cel i teren działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

 

III. Wymagane załączniki

Lista członków założycieli w liczbie co najmniej trzech osób pełnoletnich zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania własnoręczny podpis.

Regulamin działania.

 

IV. Opłaty*

brak

 

V. Termin załatwienia sprawy

 

30 dni

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9 tel.: 34 322 91 00

w godz. - poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30,  
- wtorek: 7.30-16.00, - piątek: 7.30-15.00

 

VII. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, pokój 127

tel.: 34 322 91 43   e-mail: ezk@czestochowa.powiat.pl

 

VIII. Tryb odwoławczy

Brak

 

IX. Uwagi

brak

 

 * opłatę skarbową można uiścić w kasie Starostwa ul. Sobieskiego 9 (parter) lub dokonać wpłaty na konto: Urząd Miasta Częstochowa Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Nr: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000