artykuł nr 1

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

pok. nr 103, tel. 34-3229-174

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
Małgorzata Kuk - Naczelnik Wydziału

 

pok. nr 102 - Sekretariat Wydziału GN, tel. 34-3229-214
e-mail wydziału: gnsekretariat@czestochowa.powiat.pl

Jolanta Kołodziej - starszy inspektor
- sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, dzierżawa, przyznawanie prawa własności działek dożywotniego użytkowania i działek siedliskowych (pod budynkami)

Katarzyna Minkina - pomoc administracyjna
- obsługa sekretariatu
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi art. 73
- oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd

 

pok. nr 104, tel. 34-3229-189

Magdalena Knopik - inspektor
- czasowe zajęcia nieruchomości
- wywłaszczenia nieruchomości

Aleksandra Owczarek - inspektor
- czasowe zajęcia nieruchomości
- zwroty wywłaszczonych nieruchomości
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi art. 98

 

pok. nr 123, tel. 34-3229-220

Marta Muś - inspektor
- regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa

Magdalena Rudnicka - inspektor
- regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
- wydawanie zgód na udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa na cele inwestycyjne

Justyna Woźnica - kierownik zespołu ds. orzecznictwa
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne „specustawa”

 

pok. nr 131, tel. 34-3229-185

Magdalena Budzyńska - inspektor

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne „specustawa”

Patrycja Kiedrzyn - inspektor
- użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

pok. nr 130, tel. 34-3229-188

Joanna Drobina - starszy inspektor
- scalanie i wymiana gruntów

Anna Wojtasik - pomoc administracyjna
- scalanie i wymiana gruntów

 

pok. nr 34, tel. 34-3229-113

Anna Bryk-Marek - kierownik zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz dróg powiatowych w zakresie art. 73, art. 60, ZRID
-
regulacja gruntów pod drogami powiatowymi z art. 73 – osoby prywatne, spadki
- regulacja ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych

Dominik Hupa - inspektor
-
regulacja gruntów pod drogami powiatowymi z art. 73 – osoby prywatne, spadki
- regulacja ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych

Anna Popławska - inspektor
-
regulacja gruntów pod drogami powiatowymi z art. 73 – osoby prywatne, spadki
- regulacja ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych

Marta Pluta - inspektor
-  komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi powiatowe
-  regulacja ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych