artykuł nr 16

Zawiadomienie o terminie wywieszenia decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu Nakło gmina Lelów oraz o wprowadzeniu w posiadanie nowo wydzielonych gruntów.

artykuł nr 17

Informacje dot. scalenia gruntów w obrębie Stanisławów, Zarębice gmina Przyrów

artykuł nr 18

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie przyjęcia koncepcji „Założeń do projektu scalenia” obręb Karczewice gmina Kłomnice

artykuł nr 19

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie przyjęcia koncepcji „Założeń do projektu scalenia” obręb Garnek gmina Kłomnice

artykuł nr 20

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie przyjęcia koncepcji „Założeń do projektu scalenia” obręb Chmielarze gmina Kłomnice