artykuł nr 21

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie przyjęcia koncepcji „Założeń do projektu scalenia” obręb Turzyn gmina Lelów

artykuł nr 22

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego Stanisławów, Zarębice gmina Przyrów

artykuł nr 23

Zawiadomienie o terminie prowadzenia robót budowlanych związanych z gruntowną konserwacją i renowacją rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów na obiekcie Widzów gmina Kruszyna

artykuł nr 24

Zawiadomienie o terminie pierwszego zebrania uczestników scalenia gruntów obrębu Stanisławów, Zarębice gmina Przyrów

artykuł nr 25

Zawiadomienie o wstrzymaniu obrotem nieruchomościami na obiekcie scaleniowym Nakło, gmina Lelów.