artykuł nr 26

Podstawowe informacje dot. scalania gruntów obrębu Baby, Jacków, Widzówek gmina Kruszyna

artykuł nr 27

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego Baby, Jacków, Widzówek gmina Kruszyna

artykuł nr 28

Zawiadomienie o terminie prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową, wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Lubojna, Lubojenka gmina Mykanów

artykuł nr 29

Zawiadomienie o terminie pierwszego zebrania uczestników scalenia gruntów obrębu Baby, Jacków, Widzówek gmina Kruszyna

artykuł nr 30

Zawiadomienia o terminach wyłożenia map z konsultacji społecznych dla obrębu Turzyn gmina Lelów, Chmielarze, Garnek, Karczewice gmina Kłomnice w ramach opracowywanych przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Założeń do projektu scalenia gruntów