artykuł nr 1

Diagności

 

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DIAGNOSTY DO DOKONYWANIA

BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

 

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty.

 

I. Wymagane załączniki:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz udokumentowane lata praktyki w zawodzie - zgodnie z art.84 ust. 2 Ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
 2. Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu kwalifikacyjnego     z wynikiem pozytywnym, o którym mowa art. 84 ust. 2. Ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 

III. Dokumenty do wglądu:

1. Oryginały przedłożonych dokumentów.

 

IV. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie uprawnień diagnosty 48,00 zł;
 2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

V. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

wraz z przepisami wykonawczymi

VI. Termin załatwiania sprawy:

 1. 30 dni

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 38a.

 

VIII. Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7.30-15.30
 • wtorek: 7.30-16.00
 • środa: 7.30 -15.30
 • czwartek: 7.30-15.30
 • piątek: 7.30-15.00

 Godziny pracy KASY:

 • poniedziałek: 7.45 -15.00
 • wtorek: 7.45-15.30
 • środa: 7.45 -15.00
 • czwartek: 7.45-15.00
 • piątek: 7.45-14.30 

 

IX. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

X. Tryb odwoławczy:

 1. Do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

XI. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK

 

XII. Uwagi:

 1. BRAK