artykuł nr 1

Lista rzeczoznawców majątkowych

Lista rzeczoznawców majątkowych

– kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych
prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego w zakresie działania Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Starostwa Powiatowego w Częstochowie

 

 

 

  1. Zofia Mazur, nr uprawnień 1246
  2. Elżbieta Kazimierska, nr uprawnień 3153
  3. Tomasz Marchewka, nr uprawnień 4680
  4. Agnieszka Mazur, nr uprawnień 4190
  5. Jakub Olszewski, nr uprawnień 5454
  6. Barbara Czerwińska, nr uprawnień 5264