artykuł nr 1

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego