artykuł nr 1

Uchwała Nr 931/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Częstochowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.