artykuł nr 1

Uchwała Nr 1221/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości