artykuł nr 1

Uchwała Nr 1011/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2023 roku