artykuł nr 1

Uchwała Nr 1228/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w zakresie szkolenia sportowego w 2024 roku