artykuł nr 1

Uchwała Nr 1243/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2024 roku