artykuł nr 1

Uchwała Nr 1254/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku