artykuł nr 1

Uchwała Nr 1301/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Częstochowskiego za okres I kwartału 2024 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2024 roku