artykuł nr 1

Uchwała Nr 1305/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 30 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę Nr 533/2021 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia procedur obowiązujących w zakresie scentralizowanych rozliczeń VAT w Powiecie Częstochowskim