artykuł nr 1

Publicznie dostępny wykaz danych

Starostwo Powiatowe w Częstochowie udostępnia dane o środowisku i jego ochronie za pośrednictwem portalu www.ekoportal.gov.pl. Wykaz utworzony jest w formie kart informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.).


 

Wyszukiwanie kart informacyjnych

 

Podstawowe informacje o Wykazie