artykuł nr 1

Postępowanie administracyjne dla obiektu stawowego "Okołowice" w miejscowości Okołowice, gmina Koniecpol, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Pilicy