artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 88, położonej w obrębie ewidencyjnym Mełchow, gmina Lelów