artykuł nr 1

wykaz pomieszczeń biurowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej