artykuł nr 1

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej