artykuł nr 1

Obwieszczenie zawiadamiające spadkobierców zmarłej Lidii Łuszczyńskiej o wszczęciu postępowania, w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mstów, obręb Srocko, oznaczoną jako działka nr 163/6 k.m. 2 o pow. 0,0227 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Mstów.