artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz przyjęcia granic nieruchomości do podziału dla działek nr : 216, 1579, 395, 220, 285, 464, 215, 223, 405/2, 499/2, 500, 410/1, 410/2, 1557, 307, 396/2, 489, 463, 306, 288, 467, 468, 224, 216, 405/2, 499/2 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Nowy Broniszew i Stary Broniszew gm. Mykanów