artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcia granic nieruchomości do podziału dla działki numer 7098 położonej w obrębie Koniecpol z działką numer 1946 położonej w obrębie Drochlin