artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, przyjęcia granic nieruchomości do podziału dla działek 414, 369/2, 418, 373/2, 379, 1105/1 z działkami sąsiednimi, położonymi w obrębie Wąsosz gm. Koniecpol