artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Andrzeja Franca (Franc), (s. Andrzeja i Franciszki), że podjęte zostało z urzędu zawieszone postanowieniem Starosty Częstochowskiego z dnia 29.11.2017 r., nr GN.683.131.2017.JW postępowanie, dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Adamów, gmina Kłomnice, oznaczoną jako działka nr 1561/4 k.m. 1 o pow. 0,0023 ha (powstała z podziału działki nr 1561/2).