artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Władysława Krzyżańskiego, (s. Feliksa, Heleny), że podjęte zostało z urzędu zawieszone postanowieniem Starosty Częstochowskiego z dnia 08.01.2018 r., nr GN.683.174.2017.JW postępowanie, dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Adamów, gmina Kłomnice, oznaczoną jako działki nr nr 1564/1 k.m. 1 o pow. 0,0010 ha 1269/1 k.m. 1 o pow. 0,0021 ha.