artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. zawiadomienia spadkobierców Lucjana Glajznera, (s. Władysława i Heleny), że podjęte zostało z urzędu zawieszone postanowieniem Starosty Częstochowskiego 16.11.2017 r., nr GN.683.231.2016.MO postępowanie dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego położoną w obrębie Młynek, gmina Poczesna, oznaczoną jako działka nr 11/4 o pow. 0,0087 ha.